Nekustamā īpašuma vizuālās reklāmas noformējumu iedalām šādās grupās:

1. Izkārtnes uz ārējās fasādes
– galvenās zīmola izkārtnes ēkas augšējā līmenī vai uz jumta;
– galvenā zīmola izkārtnes ēkas apakšējā līmenī (virs ieejas utt.);
– nomnieku un papildpakalpojumu pastāvīgas izkārtnes, kas izvietotas atbilstošās vietās pēc vienota dizaina principa;
– pagaidu reklāmas un mārketinga iespējas zīmolam un nomniekiem: transparenti, nomaināmi reklāmas paziņojumi, vitrīnu noformējums, uzlīmes uz loga, digitālie ekrāni;
– tehniskās norādes: stāvvietas, informācijas sistēmas, piegādes zonas un cita praktiska informācija;
– ieejas bloka dekorācijas, ieskaitot tehnisko informāciju.
2. Ārā brīvi stāvošas zīmes
– galvenā zīmola pilons;
– nomnieka preču zīmju pilons (ja nav iekļauts galvenajā pilonā);
– karogu masti;
– galvenā zīmola un nomnieku reklamēšanas pagaidu iespējas: transparenti, nomaināmi reklāmas paziņojumi, digitālie ekrāni;
– virziena rādītāji un informatīvās zīmes stāvvietām (ieskaitot marķējumu) un ieejām, kā arī cita praktiska informācija.
3. Izkārtnes un zīmes iekštelpās
– zīmola izkārtnes iekštelpās, ieskaitot noformējuma dekoratīvos elementus;
– nomnieku izkārtnes iekštelpās atbilstoši vienota dizaina principam.
– informācijas sistēma orientācijai telpās un stāvvietā;
– konkrētu telpu apzīmējumi (kabineta numurs, nosaukums) publiskām zonām un iekšējai darba zonai;
– tehniskās zīmes un brīdinošas izkārtnes (evakuācijas plāni ugunsgrēka gadījumā, lifti, saistību atrunas utt.);
– zīmola un nomnieku reklamēšanas pagaidu iespējas: transparenti, nomaināmi reklāmas paziņojumi, digitālie ekrāni.

  Uzskatām, ka kvalitatīva rezultāta sasniegšanai darbs ir jāsadala divās pakalpojumu pamatgrupās, ko mēs sniedzam saviem klientiem:

  A. Projekta dokumentācijas pakete

  Ņemot vērā, ka izkārtne ir ne tikai dizaina objekts, bet tam ir arī stingi tehniskie parametri, kas nosaka kvalitātes rādītājus un cenu, galvenais aspekts ir profesionāla, detalizēta un pārredzama dokumentācija. Ar profesionālu dokumentācijas izstrādi tiek sasniegti šādi mērķi:
  – gatavais izstrādājums atbilst tam, ko sagaida klients;
  – pareizi izvēlētas tehnoloģijas un materiāli samazina ekspluatācijas izdevumus un uzlabo zīmola darba rādītājus;
  – pilnīga dokumentācijas pakete dod iespēju veikt profesionālas konkursa procedūras, salīdzinot pēc līdzīgas kvalitātes elementus, lai klientus nevarētu apkrāpt negodprātīgi piegādātāji;
  -pilnīga tehnoloģisko dokumentu pakete dod iespēju nodrošināt apkalpošanu nākamajos gados bez papildu izdevumiem par izkārtņu atkārtotu apsekošanu.
  Dokumentācijas izstrādei piedāvājam šādus pakalpojumus:

  – objekta profesionāla apsekošana ar mērķi noteikt visefektīvākās vietas izkārtņu un ceļrāžu izvietošanai;
  – izkārtņu un ceļrāžu dizaina projekta izstrāde atbilstoši korporatīvā standarta principiem, ieskaitot gramatiski pareizus tekstus uz ceļrāžiem daudzvalodu projektu gadījumā;
  – īpašo elementu vai logotipu dizaina radoša izstrāde;
  – izkārtņu un ceļrāžu detalizēta tehniskā projekta izstrāde tā izmantošanai konkursa procedūrās un ražošanā;
  – nesošo konstrukciju, stiprinājumu mezglu un pamatu tehniskā projekta izstrāde, ko veikuši licencēti projektētāji, ieskaitot vēja un svara slodzes aprēķinus atbilstoši Eiropas saskaņotajiem standartiem vai vietējām prasībām;
  – elektroapgādes projekta izstrāde ar mērķi noteikt enerģijas patēriņu un precīzas pieslēguma vietas;
  – pilsētas izkārtņu un ceļrāžu projekta saskaņošana vai materiāla sagatavošana saskaņošanai ar paša klienta spēkiem;
  – garantijas prasību un tehniskās apkopes intervālu noteikšana;
  – koordinācija ar galveno darbuzņēmēju vai citām projektā iesaistītajām pusēm savlaicīgai un pareizai stiprinājumu mezglu montāžai un barošanas enerģijas pievadei;
  – klientu konsultēšana konkursu norises laikā;
  – piegādātāju, ar kuriem noslēgts līgums, uzraudzība ar mērķi ievērot izstrādāto projektu un korporatīvā dizaina principus paredzētā rezultāta panākšanai.

  Atbilstoši iepriekš izklāstītajai shēmai esam izstrādājuši un kontrolējuši daudzus projektus dažādās pasaules valstīs. Svarīgi atzīmēt, ka iepriekš aprakstītā pakete pasūtītājam kalpo kā izpildes dokumentācija un kā informācijas avots izkārtņu un ceļrāžu apkalpošanai un atjaunošanai.

  Kā atsevišķu projektēšanas pakalpojumu izstrādājam dizaina un tehniskās specifikācijas – korporatīvo standartu (rokasgrāmatu) paketi, ieskaitot specifisku risinājumu izstrādi, lai ar kvalitatīviem un drošiem materiāliem un tehnoloģijām panāktu unikālu zīmola raksturojumu.
  Dokumentācijas izstrādes procesā izgatavojam un ar pasūtītāju saskaņojam reālu izkārtņu un ceļrāžu paraugus, lai parādītu reāli sasniedzamo vizuālo efektu. Ar lepnumu varam teikt, ka esam izstrādājuši vairāku korporatīvos standartus visā pasaulē pazīstamiem zīmoliem.

  B. Ražošana, montāža un tehniskā apkope

  Pēc tehniskās dokumentācijas izstrādes un attiecīgā cenu piedāvājuma saskaņošanas tiek veikti šādi darbi:

  – izkārtņu un ceļrāžu ražošana;
  – izkārtņu un ceļrāžu piegāde;
  – izkārtņu un ceļrāžu montāža objektā;
  – garantijas un pēcgarantijas tehniskā apkope.

  Ņemot vērā slaveno starptautisku zīmolu izkārtņu un ceļrāžu klāstu, ko esam izgatavojuši un uzstādījuši, esam pārliecināti par savu pakalpojumu un produkcijas kvalitāti.